Flexwonen /Tiny/ Small Houses

Niet iedereen wil vanuit zijn bed het water kunnen aanzetten. Niet iedereen wil een droogtoilet. Niet iedere vraag is gelijk. Daarom zijn er verschillende types Flexwonen , maar Tiny en Small houses ontwikkeld voor verschillende doelgroepen en locaties. Uitgangspunt is op een flexibele manier het woningtekort op te lossen
We spelen hierbij in op 3 manieren van wonen: – De Flexwoning 69m, een verhuisbare woning voor de doelgroep met een inkomen op en net boven de sociale huurgrens. Maar ook als kangoeroe of (pré-) mantelzorg geschikt. 2 tot 3 slaapkamers 69,8 m2 BVO . In een versie ook geschikt voor rolstoelgebruik en natuurlijk als recreatiewoning, waarbij hij net binnen de normen van vergunningsvrij bouwen valt. – Het TinyTinyhouse, nu nog in een ontwikkeling met een buitenmaat van 3,5 meter, maar binnenkort verkrijgbaar met een breedtemaat van 3,9m – de eenheden voor de binnenstad in 2 tot 3 woonlagen met dichtheden tot 126 won /ha.
Specifiek aan deze serie van TinyTiny en SmallHouses is dat deze uitgevoerd worden in CLT (Kruislaaghout) of Sip-elementen, waardoor we CO2 kunnen compenseren. Hierdoor kan met deze prefab constructie ook op milieu gevoelige locaties worden gebouwd,

“Flexwonen” is een ontwikkeling, waarbij we door het hele land locaties zoeken, waar deze prefab woningen (semi-) permanent geplaatst kunnen worden. Het zijn 2 tot 4 kamer woningen van ca 50 tot 80 m2, die op 1 of 2 trailers bij verhuizing verplaatst en meegenomen kunnen worden. Doelgroep zijn starters, alleenstaande, (gescheiden) gezinnen en ouderen, die tot ca 200.000,- tot 250.000,- maximaal aan hypotheek kunnen lenen. de locaties liggen veelal aan de rand van de bebouwing met een (semi-) permanente woonbestemming.

TinyTinyHouse is een ontwikkeling, met een TinyHouse van 3,5-3,9 m breed, vrijstaand en voorzien van een entresol (zolder) van 11m2 (boven de 1,5m) voor de nodige flexibiliteit. Deze onbenoemde ruimte met in het midden een hoogte van ca 2,5 m tot kan gebruikt worden als zolderopslag, werk of logeerruimte. Prima geschikt voor ouders met weekendkinderen, logees, werken aan huis enz. De kap wordt apart getransporteerd en is in meerdere varianten verkrijgbaar.
Een kleinere versie zonder leefzolder, maar wel met begaanbare zolder met nok van 1,7m en zeer geschikt voor een 1 persoonshuishouden, studenten, starters en opvang daklozen.

Studio 18-25 for Students and Young People. huisvesting voor studenten en Jongeren in zelfstandige units. Binnen de 3,5 m breedte formule is een nieuwe lijn van Studenten/ jongerenhuisvesting ontwikkeld. Bestaande uit een studio van 24,7m2 tot 35,8 m2. Gebruiksoppervlak. Daarnaast 2 -3 kamerunit van 45,7m2 GO over 2 breedtes, Alle units hebben buitenruimte. De units kunnen in corridor/ galerij of atrium setting geplaatst worden. De flexibiliteit van dit ontwerp geeft ook de mogelijkheid om hierin arbeidsmigranten onder te brengen. Van zit/ slaap kamers met eigen sanitair tot units van 4 slaapkamers met gedeelde voorzieningen.
Daarnaast is er een tweede systeem, dat de hoogte in kan ( meer dan 4 lagen) en gebaseerd op een frame van 45ft containers.

Alle woningen zijn gebaseerd op een levensduur van minimaal30 jaar en voldoen aan het (nieuwbouw-) bouwbesluit. Nu de termijn voor semipermanente bouw opgerekt is van 10 naar 15 jaar. kunnen we veel beter groot onderhoud en verplaatsing op elkaar afstemmen. Waardoor de financiële haalbaarheid van dit soort projecten, kunnen concurreren met bestaande bouw. Het omzetten van semi-permanent naar permanent is vaak niet noodzakelijk of anders met een kleine aanpassing mogelijk.

Een uitgebreide presentatie van Prefab bouwen vind U binnenkort ook op mijn website “www.tinyhouse-plus.com”