wonen

Ons bureau heeft een zeer ruime ervaring in de woningbouw / volkshuisvesting. Vanaf 1978 ben ik architekt geweest van meer dan 7000 woningen en wooneenheden. Begin 1980 heb ik samen met Noud de Vreeze (LOBH) en Jaap Drenth (NWR) op verzoek van Schaeffer MVRO de HVAT regeling ontworpen. hieruit volgde ook het voorstel van mij om de 270 verdiepingshoogte in de sociale woningbouw van 280-260 naar 270cm te wijzigen.
Binnen de koepels van woningcorporaties hadden wij zeer korte lijnen naar MVRO, waardoor regelgeving regelmatig aangepast werd, als we in de praktijk problemen tegenkwamen. Binnen een aantal provincies was ik lid van de commissie voorbeeldplannen. Over meer dan 70% van de projecten was ik naast architect ook actief als projectleider en directie. Tijdens mijn tijd bij Eurowoningen Rotterdam was ik de ontwikkelaar/ projectleider van de 1e fase van de Noorderplassen en de eerste fase van Muziekwijk (650 won) in Almere. Na 1990 heb ik binnen mijn eigen bureau verder, deze lijn succesvol doorgezet. Waarbij de nadruk lag op bouwen binnen de zorg en grotere woningbouwprojecten.